Radote mirusio asmens ranka surašytą dokumentą, kuriame nurodyta - vardas, pavardė, data, vieta, valia dėl palikimo ir parašas? Pateikite šį dokumentą teismui ir paveldėkite palikėjo turtą.

  • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
  • Profesionalaus pareiškimo dėl asmeninio testamento patvirtinimo parengimas ir pateikimas teismui.

490