Ieškoma...

Turto paveldėjimas

Turto paveldėjimas siejasi su netektimi ir tikrai ne kiekvienas iš anksto apgalvoja įvairius paveldėjimo klausimus. Tam būtina patirtis ir teisinis išsilavinimas. PATEIKITE UŽKLAUSĄ ir sužinokite, kaip paveldėti palikėjo turtą!

PATEIKTI UŽKLAUSĄ

Laimėta daugiau nei 100 teisminių bylų atstovaujant klientus

Klientai įgijo ir atgavo turto už daugiau nei 1 500 000 eurų

Įgytas prestižinis teisės srities socialinių mokslų daktaro laipsnis

Įgytas prestižinis JAV teisės magistro laipsnis

Apie paslaugas

Esu teisės srities socialinių mokslų daktaras Julius Paškevičius. Laimėtojo patirtis teisminiuose ginčuose, prestižinis teisinis išsilavinimas Lietuvoje ir JAV leidžia klientams neabejoti jų sėkme teisminiame procese.

01

Paslaugų užsakymas

Teisines paslaugas galite užsisakyti – pateikiant užklausą, telefonu arba internetu, paspaudus mygtuką UŽSAKYTI PASLAUGĄ.

02

Įrodymų surinkimas

Išreikalavimas reikalingų dokumentų iš valstybinių registrų ir kitų institucijų, kurie būtini kreipiantis į teismą.

03

Dokumentų parengimas

Gavus visus būtinus įrodymus, skubiai parengiamas reikalingas teisinis dokumentas ir pateikiamas teismui.

04

Atstovavimas teisme

Atstovavimas viso teisminio procesu metu ir interesų gynimas visomis teisinėmis priemonėmis.

Specialūs pasiūlymai

Palikimo priėmimas

Nepraleiskite 3 mėnesių palikimo priėmimo termino ir pateikite pareiškimą dėl palikimo priėmimo bei kitus dokumentus notaro biurui laiku ir be rūpesčių.
 • Išsamus konsultavimas apie būtinų dokumentų pateikimą notaro biurui.
 • Profesionalaus pareiškimo dėl palikimo priėmimo pateikimas notaro biurui.

Giminystės santykių tarp palikėjo ir įpėdinio nustatymas

Giminystės santykių nustatymas reikalingas, kai siekiate paveldėti palikėjo turtą, tačiau civilinėje metrikacijoje nėra duomenų apie jūsų giminystės ryšį su palikėju.
 • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
 • Profesionalaus pareiškimo dėl giminystės santykių nustatymo parengimas ir pateikimas teismui.

Asmeninio testamento patvirtinimas

Radote mirusio asmens ranka surašytą dokumentą, kuriame nurodyta – vardas, pavardė, data, vieta, valia dėl palikimo ir parašas? Pateikite šį dokumentą teismui ir paveldėkite palikėjo turtą.
 • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
 • Profesionalaus pareiškimo dėl asmeninio testamento patvirtinimo parengimas ir pateikimas teismui.

Asmens paskelbimas mirusiu

Ką daryti su artimojo turtu, jei apie artimojo buvimo vietą neturite žinių ilgiau nei 3 metus? Jūs galite paveldėti dingusio be žinios asmens turtą, tačiau tik paskelbus jį mirusiu teismo tvarka.
 • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
 • Profesionalus pareiškimo dėl asmens paskelbimo mirusiu parengimas ir pateikimas teismui.

Palikimo atsiradimo vietos nustatymas

Nustatykite palikėjo, kuris gyveno ne Lietuvoje ar buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos, nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje, ir paveldėkite jo turtą, esantį Lietuvoje.
 • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
 • Profesionalus pareiškimo dėl palikimo atsiradimo vietos nustatymo parengimas ir pateikimas teismui.

Testamento pripažinimas negaliojančiu

Kai testamentas sudarytas testatoriui sergant psichine liga, dėl apgaulės ar suklydimo, tuomet egzistuoja pagrindas testamentą pripažinti negaliojančiu teisme.
 • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
 • Profesionalus ieškinio dėl testamento pripažinimo negaliojančiu parengimas ir pateikimas teismui.

Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti turtą

Nesikreipėte į notarą dėl palikimo priėmimo po palikėjo mirties, tačiau iškart pradėjote rūpintis visu ar tik dalimi palikėjo turtu? Įteisinkite nuosavybę į faktiškai valdomą palikėjo turtą.
 • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
 • Profesionalaus pareiškimo dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus valdyti palikėjo turtą, parengimas ir pateikimas teismui.

Praleisto palikimo priėmimo termino atnaujinimas

Ką daryti, jei praleidote palikimo priėmimo terminą dėl svarbių priežasčių? Jūs galite jį atnaujinti, pateikdami teismui įrodymus apie tokių aplinkybių egzistavimą.
 • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
 • Profesionalus pareiškimo dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo parengimas ir pateikimas teismui.

Išsilavinimas

Julius Paškevičius

dr. Julius Paškevičius

Patirtis

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Klientei atnaujintas palikimo priėmimo terminas, nes terminas praleistas dėl duomenų apie giminystės ryšį su palikėja tikslinimo civilinėje metrikacijoje.

Laimėta

Apginta paveldėjimo teisė

Apginta klientės paveldėjimo teisė paveldėti savo tėvui priklausiusią buto dalį, kurią jis įgijo santuokos metu.

Laimėta

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Klientei atnaujintas palikimo priėmimo terminas, kad galėtų priimti palikimą savo nepilnamečio vaiko vardu.

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Klientė paveldėjo savo tėčio turtą kartu su tetos palikimu, nustačius, kad jos teta priėmė palikimą po brolio mirties faktiniu valdymu.

Laimėta

Įgyta nuosavybės teisė pagal įgyjamąją senatį

Klientė įgijo nuosavybės teisę į palikėjos teisėtai valdytą nekilnojamą turtą pagal įgyjamąją senatį.

Laimėta

Nustatytas giminystės santykis

Nustatytas giminystės santykis tarp klietės tėvo ir jo sesers, kas leido klientei paveldėti tetos nekilnojamą turtą.

Laimėta

Asmuo paskelbtas mirusiu

Klientės teta paskelbta mirusia, nes jau daugiau nei dviešimt metų yra dingusi ir neturima žinių apie ją.

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Klientė priėmė palikimą po mamos mirties, pradėdama prižiūrėti ir išlaikyti mamos nekilnojamą turtą.

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Klientas paveldėjo savo brolio nekilnojamą turtą kartu su priimtu palikimu po savo tėvo mirties.

Laimėta

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Klientei atnaujintas palikimo priėmimo terminas, kad galėtų priimti palikimą savo nepilnametės dukros vardu.

Laimėta

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Klientei atnaujintas palikimo priėmimo terminas, nes terminas praleistas dėl duomenų apie giminystės ryšį su palikėja tikslinimo civilinėje metrikacijoje.

Laimėta

Apginta paveldėjimo teisė

Apginta klientės paveldėjimo teisė paveldėti savo tėvui priklausiusią buto dalį, kurią jis įgijo santuokos metu.

Laimėta

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Klientei atnaujintas palikimo priėmimo terminas, kad galėtų priimti palikimą savo nepilnamečio vaiko vardu.

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Klientė paveldėjo savo tėčio turtą kartu su tetos palikimu, nustačius, kad jos teta priėmė palikimą po brolio mirties faktiniu valdymu.

Laimėta

Priteista skola pagal rangos sutartį

Klientui priteisti sumokėti pinigai rangovui, nes rangovas neatlikto sutartų darbų pagal rangos sutartį.

Laimėta

Įgyta nuosavybės teisė pagal įgyjamąją senatį

Klientė įgijo nuosavybės teisę į palikėjos teisėtai valdytą nekilnojamą turtą pagal įgyjamąją senatį.

Laimėta

Nustatytas giminystės santykis

Nustatytas giminystės santykis tarp klietės tėvo ir jo sesers, kas leido klientei paveldėti tetos nekilnojamą turtą.

Laimėta

Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės

Apribotas visų pavedimų vykdymas pagal kliento mamos notariniu įgaliojimu suteiktas teises kitiems asmenims parduoti jos turtą.

Laimėta

Asmuo paskelbtas mirusiu

Klientės teta paskelbta mirusia, nes jau daugiau nei dviešimt metų yra dingusi ir neturima žinių apie ją.

Laimėta

Nustatytas asmens neveiksnumas

Klientės mamai nustatytas neveiksnumas, nes dėl pablogėjusios psichinės sveikatos ji negalėjo pasirūpinti nei savimi, nei savo turtu.

Laimėta

Įgyta nuosavybės teisė pagal įgyjamąją senatį

Klientė įgijo nuosavybės teisę į palikėjos teisėtai valdytą nekilnojamą turtą pagal įgyjamąją senatį.

Laimėta

Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės

Apribotas visų pavedimų vykdymas pagal kliento mamos notariniu įgaliojimu suteiktas teises kitiems asmenims parduoti jos turtą.

Laimėta

Nustatytas asmens neveiksnumas

Klientės mamai nustatytas neveiksnumas, nes dėl pablogėjusios psichinės sveikatos ji negalėjo pasirūpinti nei savimi, nei savo turtu.

Laimėta

Nustatytas asmens neveiksnumas

Kliento teta dėl pablogėjusios psichinės sveikatos pripažinta neveiksnia visų turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

Laimėta

Apginta nuosavybės teisė į varžytinėse įgytą butą

Apginta kliento nuosavybės teisė į varžytinėse įgytą nekilnojamą turtą ir iškeldintas buvęs turto savininkas.

Laimėta

Panaikinta teismo nutartis dėl bylos nutraukimo

Apeliacinė instancija panaikino Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų priimtą procesinį sprendimą dėl bylos nutraukimo.

Laimėta

Gautas teismo leidimas investuoti vaikų pinigus

Klientė gavo teismo leidimą panaudoti savo nepilnamečių vaikų asmenines lėšas, kad įsigyti bendrą nekilnojamą turtą.

Laimėta

Iškeldinti nuomininkaigyvenamųjų patalpų

Iš kliento nuomojamo nekilnojamo turto iškeldinti nuomininkai, kurie vengė išsikelti, pasibaigus terminuotai nuomos sutarčiai.

Laimėta

Panaikinta uzufrukto teisė

Panaikinta uzufruktoriaus teisė naudotis klientės nekilnojamu turtu, kas leido jai gauti banko finansavimą namo remontui.

Laimėta

Iškeldintas nuomininkasgyvenamųjų patalpų

Iškeldinti nuomininkai iš klientės nuomojamo buto, nes nuomininkai atsisakė geranoriškai išsikelti iš gyvenamųjų patalpų.

Laimėta

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Klientei atnaujintas palikimo priėmimo terminas, nes terminas praleistas dėl duomenų apie giminystės ryšį su palikėja tikslinimo civilinėje metrikacijoje.

Laimėta

Apginta paveldėjimo teisė

Apginta klientės paveldėjimo teisė paveldėti savo tėvui priklausiusią buto dalį, kurią jis įgijo santuokos metu.

Laimėta

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Klientei atnaujintas palikimo priėmimo terminas, kad galėtų priimti palikimą savo nepilnamečio vaiko vardu.

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Klientė paveldėjo savo tėčio turtą kartu su tetos palikimu, nustačius, kad jos teta priėmė palikimą po brolio mirties faktiniu valdymu.

Laimėta

Įgyta nuosavybės teisė pagal įgyjamąją senatį

Klientė įgijo nuosavybės teisę į palikėjos teisėtai valdytą nekilnojamą turtą pagal įgyjamąją senatį.

Laimėta

Nustatytas giminystės santykis

Nustatytas giminystės santykis tarp klietės tėvo ir jo sesers, kas leido klientei paveldėti tetos nekilnojamą turtą.

Laimėta

Asmuo paskelbtas mirusiu

Klientės teta paskelbta mirusia, nes jau daugiau nei dviešimt metų yra dingusi ir neturima žinių apie ją.

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Klientė priėmė palikimą po mamos mirties, pradėdama prižiūrėti ir išlaikyti mamos nekilnojamą turtą.

Laimėta

Paveldėtas nekilnojamas turtas

Klientas paveldėjo savo brolio nekilnojamą turtą kartu su priimtu palikimu po savo tėvo mirties.

Laimėta

Atnaujintas palikimo priėmimo terminas

Klientei atnaujintas palikimo priėmimo terminas, kad galėtų priimti palikimą savo nepilnametės dukros vardu.

Laimėta

Priteista skola pagal rangos sutartį

Klientui priteisti sumokėti pinigai rangovui, nes rangovas neatlikto sutartų darbų pagal rangos sutartį.

Laimėta

Iškeldinti nuomininkaigyvenamųjų patalpų

Iš kliento nuomojamo nekilnojamo turto iškeldinti nuomininkai, kurie vengė išsikelti, pasibaigus terminuotai nuomos sutarčiai.

Laimėta

Panaikinta uzufrukto teisė

Panaikinta uzufruktoriaus teisė naudotis klientės nekilnojamu turtu, kas leido jai gauti banko finansavimą namo remontui.

Laimėta

Iškeldintas nuomininkasgyvenamųjų patalpų

Iškeldinti nuomininkai iš klientės nuomojamo buto, nes nuomininkai atsisakė geranoriškai išsikelti iš gyvenamųjų patalpų.

Laimėta

Priteistas avansas ir netesybos

Klientui priteistas sumokėtas avansas ir netesybos pagal preliminariąją sutartį iš nekilnojamo turto pardavėjo.

Laimėta

Atlyginti nuostoliai dėl neteisėtų veiksmų

Klientui atlyginti nuostoliai, kuriuos jis patyrė dėl gamybinės veiklos ribojimo, nulemto kaimyninio sklypo valdytojo neteisėtų veiksmų.

Laimėta

Priteistos netesybos pagal preliminariąją sutartį

Klientui priteistos avanso dydžio netesybos pagal preliminariąją sutartį iš pirkėjo, kuris vengė sudaryti notarinę pirkimo-pardavimo sutartį.

Laimėta

Panaikinta uzufrukto teisė

Panaikinta klientės nekilnojamam turtui nustatyta uzufrukto teisė, nes uzufruktorius nesinaudojo turtu.

Laimėta

Priteistas sumokėtas avansas

Klientui priteistas sumokėtas avansas pardavėjui už žemės sklypo įsigijimą pagal preliminariąją sutartį.

Laimėta

Priteisti nuostoliaiužsakovo

Klientui priteisti nuostoliai iš užsakovo, kuriuos jis patyrė dėl užsakovo neatsiskaitymo pagal rangos sutartį.

Laimėta
Daugiau

DUK

Kaip užsisakyti teisines paslaugas?

Teisines paslaugas galite užsisakyti užpildę užklausos formą, nurodydami savo vardą, el. pašto adresą, trumpą teisinės problemos aprašymą ir reikalingą teisinę paslaugą. Taip pat teisines paslaugas galite užsisakyti susisiekę telefonu.

Ar galiu užsisakyti teisines paslaugas internetu?

Taip. Išsirinkite jums reikiamą teisinę paslaugą ir prie pasirinktos paslaugos paspauskite mygtuką UŽSAKYTI PASLAUGĄ.

Ar užsisakius teisinę paslaugą internetu su manimi susisieksite?

Taip. Užsisakius pasirinktą teisinę paslaugą, jums į el. paštą bus atsiųstas būtinų dokumentų sąrašas ir kita aktuali informacija apie teisminį procesą.

Ką daryti, jei negaliu gauti prašomų dokumentų?

Tokiu atveju dėl būtinų dokumentų gavimo iš valstybinių registrų ar kitų institucijų galiu kreiptis kaip jūsų atstovas ir išreikalauti būtinus dokumentus.

Ką daryti, jei nežinau, kuri teisinė paslauga man reikalinga?

Tuomet susisiekite telefonu arba pateikite užklausą apie savo teisinę problemą ir gaukite rekomendaciją, kaip ją išspręsti teisinėmis priemonėmis.

Dažniausi atvejai

Paveldėjimas, kai įpėdinis rūpinasi palikėjo turtu

Per tris mėnesius po sūnaus mirties tėvas nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo, tačiau liko gyventi sūnui priklausančiame bute, t. y. prižiūrėjo ir rūpinosi butu, mokėjo buto išlaikymo mokesčius, perėmė visus bute buvusius baldus, namų apyvokos reikmenis ir mirusio sūnaus asmeninius daiktus. 

Rezultatas – nors praleistas palikimo priėmimo terminas, teisme nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad palikimas priimtas, faktiškai pradėjus valdyti palikėjo turtą.

Daugiau sužinoti galite paspaudę ČIA.

 

Paveldėjimas, kai praleistas terminas dėl svarbių priežasčių

Klientas nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo po savo tėvo mirties per tris mėnesius, taip praleisdamas palikimo priėmimo terminą. Klientas nebendravo su savo tėvu ilgą laiką ir apie jo mirtį sužinojo jau vėliau. Klientas, nežinodamas, kad turi teisę, kaip pirmos eilės įstatyminis įpėdinis, paveldėti savo tėvo turtą, nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo.

Rezultatas – teismas patenkinto mūsų reikalavimą dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo, kas leido klientui paveldėti savo tėvo nekilnojamą turtą.

Daugiau sužinoti galite paspaudę ČIA.

 

Paveldėjimas, kai palikėjas gyveno užsienyje

Klientės brolis, kuris buvo deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos, mirė užsienyje. Kadangi palikėjas turėjo nekilnojamo turto Lietuvoje, notarė išdavė paveldėjimo teisės liudijimą į nekilnojamą turtą, tačiau atsisakė išduoti paveldėjimo teisės liudijimą į pinigines lėšas, esančias palikėjo banko sąskaitoje, nes jo nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje.

Rezultatas – teismas tenkino mūsų reikalavimą ir su tikslu išduoti paveldėjimo teisės liudijimą nustatė palikėjo nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Daugiau sužinoti galite paspaudę ČIA.

 

Paveldėjimas, kai reikalinga nustatyti giminystės ryšį

Klientė negalėjo paveldėti savo tetos nekilnojamo turto, nes civilinės metrikacijos skyriuje nebuvo duomenų apie tetos artimus giminaičius, kurie patvirtintų giminystės ryšį tarp klientės tėvo ir jo sesers, t. y. klientės tetos. Su tikslu klientei paveldėti savo tetos turtą, teismui pateiktas pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad klientės teta ir klientės tėvas yra brolis ir sesuo.

Rezultatas – teismas tenkino mūsų reikalavimą, kas leido klientei paveldėti savo tetos nekilnojamą turtą.

Daugiau sužinoti galite paspaudę ČIA.

Paveldėjimas, kai nuo asmens dingimo praėjo daugiau nei 3 metai

Klientės teta 2000 metais išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas ir nuo to laiko teta su kliente nebuvo susisiekusi. Kadangi klientė vienintelė artima tetos giminaitė, todėl kaip įstatyminė įpėdinė tik ji turėjo teisę paveldėti tetos turtą. Teismui pateiktas pareiškimas dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu.

Rezultatas – teismas tenkino mūsų reikalavimą ir klientė galėjo kreiptis į notarą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo.

Daugiau sužinoti galite paspaudę ČIA.

Paveldėjimas, kai palikėjas ne nuosavybės teise valdė patalpas

Klientė paveldėjo nekilnojamą turtą, kurio dalis palikėjai priklausė nuosavybės teise, tuo tarpu kitą dalį palikėja teisėtai valdė kaip likviduotos žemės ūkio bendrovės pajininkė. Įvertinus susiklosčiusias aplinkybes, teismui pateiktas pareiškimas dėl nuosavybės teisės įgijimo į palikėjos teisėtai valdytą likviduotos žemės ūkio bendrovės turtą.

Rezultatas – teismas tenkino mūsų reikalavimą, kas lėmė, kad klientė įgijo nuosavybės teisę įgyjamosios senaties pagrindu į palikėjos teisėtai valdytas patalpas.

Plačiau galite sužinoti paspaudę ČIA.

Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

+370 640 65658

  Reikalingos teisinės eksperto paslaugos?

  +370 640 65658

   X

   Jūsų užklausą gavome!

   Norime informuoti, jog su Jumis susisieksime artimiausiu metu.