Jei sumokėjote avansą pagal preliminariąją sutartį, bet notarinė nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta ne dėl jūsų kaltės, jūs turite teisę į avanso priteisimą.

  • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
  • Profesionalaus ieškinio dėl avanso priteismo parengimas ir pateikimas teismui.

440