Iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų vyksta teisminio proceso tvarka. Teismui turi būti pateiktas ieškinys dėl iškeldinimo iš neteisėtai užimamų gyvenamųjų patalpų.

  • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
  • Profesionalaus ieškinio dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų parengimas ir pateikimas teismui.

440