Nuomotojas terminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį gali nutraukti ir nuomininką iškeldinti tik teismo tvarka!

  • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
  • Profesionalaus ieškinio dėl nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininko iškeldinimo parengimas ir pateikimas teismui.
 

490