Jei patalpas valdote sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai ilgiau nei 10 metų, tačiau šios patalpos nepriklauso jums, jūs galite tapti šių patalpų savininku pagal įgyjamąją senatį.

  • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
  • Profesionalaus pareiškimo dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo parengimas ir pateikimas teismui.

490