Bendraturtis, suremontavęs bendrąją dalinę nuosavybę, turi teisę reikalauti iš bendrasavininkų padengti išlaidas, proporcingai savo turimai daliai bendrojoje nuosavybėje.

  • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
  • Profesionalaus ieškinio dėl nuostolių atlyginimo iš bendraturčio parengimas ir pateikimas teismui.

450