Nesikreipėte į notarą dėl palikimo priėmimo po palikėjo mirties, tačiau iškart pradėjote rūpintis visu ar tik dalimi palikėjo turtu? Įteisinkite nuosavybę į faktiškai valdomą palikėjo turtą.

  • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
  • Profesionalaus pareiškimo dėl palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus valdyti palikėjo turtą, parengimas ir pateikimas teismui.

349