Sutuoktinio įgytas turtas už jo asmenines lėšas, aiškiai išreiškus valią įgyti jį savo asmeninėn nuosavybėn, teisme gali būti pripažintas sutuoktinio asmenine nuosavybe.

  • Išsamus konsultavimas apie būtinų įrodymų teismui pateikimą.
  • Profesionalaus ieškinio dėl santuokoje įgyto turto pripažinimo sutuoktinio asmenine nuosavybe parengimas ir pateikimas teismui.

490